Politisk ledelse


Ordfører: Andre Møller
Varaordfører: Hilde Sprækenhus
Begge representerer Arbeiderpartiet 

Bilder av tidligere ordførere i Vega

Ordførerens rolle

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører
(Kommuneloven § 9).

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre, han eller hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.


Eksterne lenker:

- Nordland fylkeskommune
- Fylkesrådet i Nordland
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut