Ordfører i Vega 2015 - 2019


Vegas ordfører  2015 - 2019 heter Andre Møller og representerer Arbeiderpartiet.
Dette er hans andre periode som ordfører og han har sitt kontor på kommunehuset.
Ordføreren kan kontaktes på tel. 75 03 58 11 eller e-post.
 

Ordfører Andre MøllerVelkommen til Vega.

Her skal det være godt å bo, vokse opp og bli gammel. Og det skal være hyggelig å komme på besøk. Vi som bor her, setter pris på alle muligheter som naturen gir oss til opplevelser og avkobling. Det deler vi gjerne med alle som kommer innom.

Enten du kommer som turist eller lurer på om du vil slå deg ned her, er du velkommen til å ta del i samfunnslivet. Du kan gjerne ta kontakt med meg, eller administrasjonen i kommunen.

Andre Møller, ordfører


Foto: Kai A. Mortensen


Formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 er fra 1. desember 2016 lagt ut til offentlig gjennomsyn:

- Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Formannskapets innstilling
- Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Kommentardel
- Tallbudsjett. Formannskapets innstilling.


Rapport kommunestruktur på Sør-Helgeland. Rapporten utreder fem aktuelle kommunestrukturmodeller for kommunene på Sør-Helgeland. Rapporten ser på konsekvenser av ulike alternativer og skisserer opplegg for eventuell videre prosess. Rapporten kan lastes ned her (pdf).


Kommunereformen - regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Les mer hos Fylkesmannen i Nordland.


Barn og unge skal lære om demokrati: portalen minstemme.no
I forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet lanserer Kunnskapsdepartementet nå nettstedet minstemme.no. Dette skal være en ressurs for læring om demokrati og deltakelse.


Nettportal for forslag fra innbyggerne:

Et tilbud fra Kommunal- og regionaldepartementet gjør at alle nå kan benytte internett til å foreslå endringer i kommunen de bor i. Nettportalen misak.no/minsak.no gjør det muglig å både foreslå saker og samle underskrifter.

- www.minsak.no

- Kommuneloven § 39a om innbyggerinititativ

Logo Min sak
Sist oppdatert den 01.des.2016


Tips en venn Skriv ut