Andre tjenester som hjemmeboende kan søke om


I tillegg til tjenestene som er nevnt under Hjemmebaserte tjenester, ytes/formidles ved behov:

- legetjeneste
- fysioterapitjeneste
- tannhelsetjeneste
- transportordning/TT-kort
- logopedtjeneste

Tjenester vi ikke yter, men kan formidle:

- fotpleie (betalingstjeneste)
- frisør (betalingstjeneste)
- prest
- optiker
- stryking og rulling av tøy (betalingstjeneste)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner