Plan og miljø


Margrethe 1.jpg              Miljøvernsjef: Margrethe Wika

Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse: Rådhuset, 8980 Vega.
Tlf. skranke: 75 03 58 60
Tlf. direkte: 75 03 58 65
E-post: margrethe.wika@vega.kommune.no

Vega kommune har organisert miljøvernsjefen i rådmannens stab, med kontor sammen med teknisk avdeling i 2. etasje på rådhuset. Se rådhuset på kart.

Kartlegging av biologisk mangfold (BM)

Vega kommune arbeider med et kartleggingsprosjekt der målet er å få en oversikt over det biologiske mangfoldet i kommunen slik at verdifulle naturtyper kan forvaltes på en god måte.Logo Norsk institutt for naturforskning

NINAs rapport 399 (pdf): Vegas framtid formes nå. Beskriver en framtidstilstand basert på mulige påvirkningsfaktorer eller drivkrefter.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut