Pengeinnsamling


Selv om kommunestyret og befolkningen var sjokkert over ulykken, ble de ikke motløse. Kommunestyrets vedtak vitner om at man var fast bestemt på å reise en ny kirke på den samme plass så snart som mulig. Noen hjelp fra staten fikk kommunen ikke, men flere privatpersoner ytte lån til kirkens oppbygging og ved ofring, innsamlinger og gratisarbeid, fikk man inn store beløp. Resterende midler ble lånt i Opplysnings-vesenets fond. I 1863 sto den nye kirke ferdig og ble tatt i bruk etter at innventaret fra gammelkirken var ført over. Innvielsen foregikk søndag 14. juli 1864. Gammelkirken ble revet i 1864. 

Galleri og orgelpiper

Selv om den nye kirken kunne tas i bruk i 1864 var det mye som manglet på at den var i den stand som den fremstiller seg i dag. Inventaret var som i den gamle, med tillegg av en ny kirkeklokke. Den nye kirken hadde ikke ovner. Det var ikke gallerier og heller ikke orgel. Bygging av to gallerier inne i kirken pågikk i 1882 og 1883. Midlene til dette ble samlet inn blant menigheten. Det skulle gå lang tid før menigheten så seg råd til å skaffe et orgel til kirken.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner