Orgel


Det første orgelet ble bygget til Vega kirke i 1897 av orgelbygger Jørgensen i Oslo. Det var på ett manual med pedal og syv stemmer. Da hadde en orgelkomite vært i sving og samlet inn 2000 kroner. De resterende 300 var den eneste utgiften kommunen hadde ved dette kjøpet.

Etter manglende vedlikehold og omfattende slitasje ble det med årene lite brukbart. Kravet om et nytt og større orgel meldte seg og en orgelkomite ble nedsatt. Så begynte en på nytt med innsamling av penger til et orgelfond. Fondet fikk penger både fra enkeltpersoner og lag og vokste jamt og sikkert. Fra 1949 begynte også kommunen å avsette beløp til orgelfondet. 

Orgelpipene

Deler av orglet, noen piper, ble brukt i det nye, ellers ble alt bygget nytt. Orgelet hadde 12 stemmer fordelt på 2 manual og pedal. Den gamle fasaden ble beholdt i det nye orgelet og er en typisk romantisk fasade med spir. Lørdag 26. september 1959 ble orgelet overlevert kommunen.

Nåværende orgel er elektrisk, kjøpt i England. Orgelpipene er ikke lenger i bruk, men høytalerne til det elektriske kirkeorgelet er gjemt bak disse.

Kirkeorgelet i Vega
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner