Kriterier for opptak i Vega Barnehage


Revidert i k-sak 46/13, 28.11.2013.

Opptak foretas etter følgende kriterier:

1. Funksjonshemmede barn/barn av kronisk syke eller funksjonshemmede foreldre

2. Henvisning fra sosialkontor/barnevern

3. Barn som ønsker utvidet plass

4. Barn der foreldre er i arbeid, arbeidssøkende eller i studie/utdannelse. Aleneforeldre
   har fortrinn. Med aleneforeldre menes der en av foreldrene bor alene sammen med sine
   barn, jfr. Navs definisjon av aleneforeldre: Dersom samboere med særkullsbarn har
   levd sammen i 12 av de siste 18 måneder, faller retten bort til å bli definert som aleneforeldre

5. Barn som har mangel på lekekamerater i nærheten.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner