Søknadsskjema


Søknad om barnehageplass

Søknad til barnehageplass må være skriftlig og aller helst på barnehagens søknadsskjema. Disse kan lastes ned her (pdf), fås i infoen på rådhuset eller i barnehagen.

Det er to hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober, med oppstart på plass henholdsvis ca. 20. august og 1. januar. Styrer saksbehandler og foretar opptak til ledige barnehageplasser. Anke på enkeltvedtak ved opptak behandles endelig av rådmann. Når et barn har fått plass i barnehage i Vega kommune, er det sikret plass fram til skolestart.

Løpende opptak:
Du kan søke plass utenom hovedopptakene, for plasser som er eller blir ledige i løpet av året.

Oppsigelse

Det er 3 måneders gjensidig oppsigelsestid. Oppsigelsen skal være skriftlig til styrer. Barn som er skolestartere trenger ikke si opp plassen, hvis de går ut juli måned i barnehagen eller til sommerferien sin. Da føres sluttdatoen på behovslappen for sommer.
Sist oppdatert den 25.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner