Hvordan finne opplysninger om eiendommer?


Teknisk avdeling får av og til henvendelser fra folk som ønsker opplysninger om gamle, nedarvede eiendommer. Kommunale oppmålinger slik de utføres i dag ble startet rundt 1980-tallet. Hvis eiendommen ble tinglyst før 1970, finnes ikke papirer i våre arkiv. Et skjøte er en sak mellom kjøper og selger og oppbevares vanligvis ikke i kommunale arkiv.

Nedenfor har vi prøvd å lage en "oppskrift" eller fremgangsmåte for å finne ut om gamle eiendommer:

1. Hvis eiendommen ble tinglyst etter ca. 1935 skal Kartverket ha opplysninger om den. De trenger gårds- og bruksnummer. Jo flere dokumenter og opplysninger som finnes om eiendommen, dess bedre: skjøte, målebrev og dagboksnummer (finnes på målebrev), tinglysningsdato.

2. Hvis eiendommen ble tinglyst før ca. 1935, kan en henvendelse gjøres til Statsarkivet i Trondheim.

3. En tredje mulighet for å få kunnskap om en gammel eiendom er Helgeland Jordskifterett i Mosjøen, tlf: 75 43 13 70, faks: 75 43 13 71.

Besøksadresse: Sjøsiden senter, Skjervosen 2, 8651 Mosjøen.
Webadresse: www.domstol.no/Jordskifte-enkelt-domstol/Helgeland-jordskifterett/ 
E-post: helgeland.jordskifterett@domstol.no
Sist oppdatert den 15.aug.2017


Tips en venn Skriv ut