Økonomiavdelingen


Økonomiavdelingen holder til i 2. etasje på rådhuset. Se rådhuset på kart.

Hovedarbeidsområder:

Rådmann Brit Skjevling

Rådmann Brit Skjevling har ansvar for utarbeidelse av økonomiplan og budsjett.
Dette arbeidet blir utført på rådmannskontoret.

Tlf. 75 03 58 12
E-post: brit.skjevling@vega.kommune.no

Konsulent Helene Lindrupsen tar seg av:

- Føring av Skatteregnskapet
- Oppfølging og innfordring av skatt
- Kommunal fakturering
- Oppfølging og innfordring av kommunale krav
- Fraværsregistering
- Søknader om sykepengerefusjoner
- Føring av bilag vedr. Vega Sokn

Tlf. 75 03 58 15
E-post: helene.lindrupsen@vega.kommune.no

Konsulent Grace Pettersen arbeider med:

- Kontroll og tilrettelegging av anvisningsbilag, bankbilag og andre bilag
  i forhold til forskrifter; blant annet Kostra rapportering
- Remittering
- Regnskapsføring av bilag fra banker, leverandører, andre bilag,
  oppretting av bilag m.m.
- Kontoavstemning av bankkontoer, balansekontoer i regnskapet,
  Kostra art/konto og funksjon
- Har delt ansvar i  regnskapsrutiner, agresso datasystem og budsjettsystem
- Likviditetsoversikt og delt ansvar/fullmakt på alle kommunens bankkontoer
- Kjøring av regnskapsoversikt til etatene, svarer på spørsmål om art/kontoer
  og funksjoner, kopierer diverse bilag, etc.
- Avstemning av momsoppgjør og momskompensasjonskonto for kommunen
  og menighetsrådet samt utsending av oppgaver i forbindelse med dette
- Diverse arbeid i forbindelse med regnskapsavslutning.
- Har delt ansvar for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarvområdes regnskap
- Skrankekasserer og har delt ansvar for kasseekspedisjon
- Startlån - fakturering/utsending av fakturaer, avstemning og utsending av
  oppgaver til skattedirektoratet

Tlf. 75 03 58 16.
E-post: grace.pettersen@vega.kommune.no
Sist oppdatert den 25.feb.2016


Tips en venn Skriv ut