Nyheter 2017


Oversikt over Nyheter 2017
Tittel Dato
Forskrifter om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg er vedtatt 21.03.2017 11:52
Fylkesmannen i Nordland: Vil du bli verge? 06.01.2017 10:20
Helsenorge: Nytt om frikort for helsetjenester 2017 06.01.2017 10:20
Informasjonsmøter i grendene 4. og 5. april ang. utbygging av fiber, fase 2 28.03.2017 11:48
Innkalling og saksdokument til møte i f.skap 31.3.2017 er lagt ut 26.03.2017 09:45
Invitasjon til samarbeid om spisested Nes, Vega 07.03.2017 10:35
Kysten som læringsarena - sjøuhyret på Helgeland 26.03.2017 09:45
Kystplan Helgeland Vega kommune, 2. gangs offentlig ettersyn 24.03.2017 10:12
Nordland fylkeskommune: Høringer ferge- og hurtigbåttilbud og Regional transportplan Nordland 19.03.2017 11:14
Nordland fylkeskommune: kunngjøring av trafikksikkerhetsmidler for 2018 07.03.2017 10:35
Protokoll fra Vega formannskap 17.3.2017, skriftlig saksbehandling, er lagt ut 19.03.2017 11:14
Protokoll fra kommunestyremøtet 3. mars er lagt ut 08.03.2017 09:18
Roger Tokle as: Melding om planarbeid i Vega kommune, Viksåssjøen 11.03.2017 09:33
Røde kors: Ferie for alle sommeren 2017 29.03.2017 11:06
Stiftelsen Vegaøyan verdensarv: Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2017 09.03.2017 09:10
Sør-Helgeland opplæringskontor (shok): Vil du bli lærling på Sør-Helgeland? 28.03.2017 09:20
Ungdataundersøkelsen i Vega 2017 - presentasjon av prosjektet 14.03.2017 08:44
Vega barnehage: Behovslapper for påsken og sommerferien 2017 07.03.2017 10:35
Vega barnehage: Ledige barnehageplasser for oppstart medio august 07.03.2017 10:35
Vega kommune søker informasjonsmedarbeidere til turistinformasjonen sommer 2017 19.03.2017 11:14
Vega kommune: Eiendomsskattelistene for 2017 - offentlig ettersyn 07.03.2017 10:35
Vega kommune: Kommunal planstrategi 2016-2019 - offentlig ettersyn 07.03.2017 10:35
Vega legekontor: Endringer på resepsjonens åpningstider 25.01.2017 09:55
Vega skole: Påmelding til skolefritidsordningen 2017/2018 07.03.2017 10:35
Vega skole: ledige stillinger som lærere og assistenter fra 1. august 07.03.2017 10:35Sist oppdatert den 05.jan.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner