Nyheter 2017


Oversikt over Nyheter 2017
Tittel Dato
Forskrifter om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg er vedtatt 21.03.2017 11:52
Fugledag på Vega 7. juni. Arne Nævra og lokale fugleentusiaster. 10.05.2017 09:01
Helsenorge: Nytt om frikort for helsetjenester 2017 06.01.2017 10:20
Kystplan Helgeland Vega kommune, 2. gangs offentlig ettersyn 24.03.2017 10:12
Ledige stillinger ved Vega barnehage, inkludert styrerstilling i 100 %. 10.05.2017 09:01
Nordland fylkeskommune: Høringer ferge- og hurtigbåttilbud og Regional transportplan Nordland 19.03.2017 11:14
Nordland fylkeskommune: kunngjøring av trafikksikkerhetsmidler for 2018 07.03.2017 10:35
Norsk Kommunalteknisk Forening, kurs: Hvordan utforme gode byggesøknader? 20.05.2017 09:03
Protokoll fra formannskapsmøtet 11.5.2017 er lagt ut 22.05.2017 02:21
Protokoll fra kommunestyremøtet 3. mars er lagt ut 08.03.2017 09:18
Sør-Helgeland opplæringskontor (shok): Vil du bli lærling på Sør-Helgeland? 28.03.2017 09:00
Ungdataundersøkelsen i Vega 2017 - presentasjon av prosjektet 14.03.2017 08:44
Vega barnehage: Behovslapper for påsken og sommerferien 2017 07.03.2017 10:35
Vega kommune, teknisk avd.: ledige tomter til salgs på Gardsøya 23.04.2017 09:23
Vega kommune: Eiendomsskattelistene for 2017 - offentlig ettersyn 07.03.2017 10:35
Vega kommune: Kommunal planstrategi 2016-2019 - offentlig ettersyn 07.03.2017 10:35
Vega kommune: salg av sjøhustomt, Rorsundet 10.04.2017 10:25
Vega kommune: utskrift fra møte i valgstyret 31.3.2017 er lagt ut 10.04.2017 10:25
Vega legekontor: Endringer på resepsjonens åpningstider 25.01.2017 09:55
Vega skole: Påmelding til skolefritidsordningen 2017/2018 07.03.2017 10:35
Vegaøyan verdensarv: Tilskudd til skjøtsel i verdensarvområdet 20.05.2017 09:03Sist oppdatert den 05.jan.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner