Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg: Holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler


Søknadsfrist vår: 10. mars


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017!

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Holdningsskapende midler vår 2017 (pdf)

Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak? (pdf)

logo Nordland fylkeskommune
Sist oppdatert den 20.jan.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner