Naturreservat


Kjellerhaugvatnet naturreservat ble fredet som naturreservat i 1997 for å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv.

Utsikt mot Kjellerhaugvatnet

Kjellerhaugvatnet naturreservat, Forskrift

Holandsosen naturreservat er vernet for å bevare et viktig våtmarksområde med plante og dyreliv og for å verne et spesielt rikt og interessant fugleliv mot inngrep til den endelige areal-disponeringen i området er avgjort.

Holandsosen naturreservat, Forskrift
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner