Naturreservat


Kjellerhaugvatnet naturreservat ble fredet som naturreservat i 1997 for å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv.

Utsikt mot Kjellerhaugvatnet

Områdebeskrivelser, kart, vernebestemmelser og opplysninger om oppsyn finnes på nettsidene til Miljøstatus i Nordland: Kjellerhaugvatnet naturreservat.

Holandsosen naturreservat er vernet for å bevare et viktig våtmarksområde med plante og dyreliv og for å verne et spesielt rikt og interessant fugleliv mot inngrep til den endelige areal-disponeringen i området er avgjort.

Områdebeskrivelser, kart, vernebestemmelser og opplysninger om oppsyn finnes på nettsidene til Miljøstatus i Nordland: Holandsosen naturreservat.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner