Kommunalt næringsfond


Kommunale næringsfond er en tilskuddsordning som gir kommuner midler til lokale næringsutviklingstiltak. Gjennom næringsfondet vil kommunen kunne bidra med støtte til investeringer, samt å være behjelpelig med å innhente kapital til nyetableringer.


Kommunene kan gi tilskudd til følgende:

- Bedriftsutvikling
- Investeringer i bedrifter
- Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
- Grunnlagsinvesteringer

Slik sender du inn søknad til næringsfondet:

- Gå inn på nettsiden regionalforvaltning.no.
- Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode
- Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne
- Velg fylket ”Nordland”
-
Velg støtteordning ”Kommunalt næringsfond (Vega kommune)”
- Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel
- Trykk på ”Opprett ny søknad
- Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”
- Trykk ”Lagre og neste
- Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side
- Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett
- Husk å trykke på ”Send inn søknad” når du er ferdig med søknaden

Målet er at midlene skal gjøre kommunene bedre i stand til å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale fortrinn og potensial. Kommunene kan tildele både bedriftstilskudd og tilretteleggende midler. Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 - 35 år. Det kan ikke gis støtte til aksjetegning.

Ved hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med avd. leder Marit Nilsen,
tlf.: 75 03 58 79, e-post: postkasse@vega.kommune.no.

Saksbehandler for søknader om midler fra kommunalt næringsfond er rådmann Brit Skjevling.


Eksterne lenker:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: kommunale/regionale næringsfond (KNF).
Sist oppdatert den 20.okt.2014


Tips en venn Skriv ut Abonner