Møteinnkallinger


Dokumentene er lagt ut som pdf-filer.

Møte Dato Kl. Møteinnkallinger og sakspapirer
Formannskap 13.12.2017 10.00 - møteinnkalling
- fiskeridir. uttalelse
- kystplan Helgeland
- rapport ærfugl
- rapport Vegaøyan
Formannskap 30.11.2017 10.00 - møteinnkalling
- budsjettforslag
- økonomiplan
Formannskap 2.11.2017 10.00 - møteinnkalling
Kommunestyre 13.10.2017 10.00 - møteinnkalling m/vedlegg (21Mb)
Formannskap 28.9.2017 10.00 - møteinnkalling m/vedlegg
Formannskap 28.8.2017 10.00 - møteinnkalling m/vedlegg
Kommunestyre 23.6.2017 10.00 - møteinnkalling m/vedlegg
Formannskap 14.6.2017 10.00 - møteinnkalling m/vedlegg
- saksliste valgstyret
Formannskap 8.6.2017 10.00 - møteinnkalling
- årsmelding 2016 Vega kommune
- årsmelding 2016 kontrollutvalget
- årsmelding 2016 frivilligsentralen
- årsmelding 2016 barnevern
- årsmelding 2016 AMU
- regnskap Vega kommune 2016
- vedlegg Kystplan Helgeland
Kommunestyre 19.5.2017 10.00 - møteinnkalling og saker
Flere vedlegg til sak 19/17:
- Eidem1 A1
- Eidem2 A1
- Igerøy A1
- Stråmyra vest A1
- Vegstein Hongset A1
- Åsen A1

- Flere saker til møtet
- Pristilbud fendervegg
Formannskap 11.5.2017 10.00 - møteinnkalling og saker
Formannskap 31.3.2017 10.00 - møteinnkalling
- vedlegg: Helgelandskraft
Kommunestyre 3.3.2017 10.00 - møteinnkalling
Formannskap 9.2.2017 10.00 - Innkalling m/vedlegg (28Mb)
2. gangs behandling av Kystplan Helgeland, etter høring. Behandling av evt. endringer og innsigelser til planforslaget og ny høring.
- Vedl. 1:Kystplanen, del 1 (38Mb)
- Vedl. 1: Kystplanen, del 2 (42Mb)
- Vedl. 2: kart
- Vedl. 3: kart (11Mb)
Formannskap 15.12.2016 08.30 - innkalling og saker
Kommunestyre 15.12.2016 10.00 - innkalling og saker
- brev ang IKT Vega skole
Kommunestyre 8.12.2016 10.00 Sak: Oppstart bygging av verdensarvsenter.
- innkalling
Kommunestyre 17.11.2016 10.00 - innkalling og saker
Formannskap 3.11.2016 10.00 - innkalling og saker 
- planstrategi for Vega kommune
Kommunestyre 20.10.2016 10.00 - innkalling m/vedlegg (15Mb)
Formannskap 29.9.2016 10.00 - innkalling m/vedlegg (12Mb)
Formannskap 8.9.2016 10.00 - Innkalling m/vedlegg
Kommunestyre 1.9.2016 9.00 - innkalling m/vedlegg
- om nærpolitireformen
- oppdragsbrev - gjennomføring
Formannskap 30.6.2016   - Møteinnkalling
Kommunestyre 16.6.2016 10.00 - Møteinnkalling
- Årsmelding Vega kommune 2015
- Årsmelding reiseliv 2015
Formannskap 6.6.2016   Saker:
- møteinnkalling + sak 43-48
- 62/16: Årsmelding reiseliv
- sak 83 kystplan Helgeland
- sak 49-52
- sak 53-66
- 66/16: Årsmelding Vega kom. 2015
- sak 67-82

Vedlegg sak Vega komm. regnskap .15
- Hovedoversikter
- Noter
- Driftsregn. pr. ansvar, funksjon og art
- Investeringsregn. pr. funksjon og art
- Balanseregnskap
- Årsberetning 2015
- Særutskrift fra protokoll sak 01.16
Kommunestyre 30.5.2016 14.00 Orienterings-/arbeidsmøte om kommunereformen
Felles f.skapsmøte på S-Helgeland 31.5.2016 10.15 Tema: Kommunereformen
- innkalling og dagsorden
Kommunestyre 12.05.2016 10.00 - innkalling med vedlegg (7Mb)
Felles f.skapsmøte på S-Helgeland 12.04.2016 10.15 Tema: Kommunereformen
- innkalling og dagsorden
Formannskap 14.04.2016 10.00 - innkalling og vedlegg (9Mb)
Formannskap 18.03.2016 10.00 - innkalling og vedlegg (24Mb)
Kommunestyre 03.03.2016 10.00 - innkalling (6Mb)
- fasadebilder verdensarvsenter:
  ankomst, café og korridor, museum
  og café
, fra luften..
- plantegning verdensarvsenter.
- Avtale med Helgeland Museum:
   Saksframlegg, vedlegg 1: avtale,  
   vedlegg 2: årsplan e-huset,
   vedlegg 3: plandok. vega prestegård,
   vedlgg 4: ny museumsplan,
   vedlegg 5: info om styresak,
   vedlegg 6: leieavtale Emeliusbrygga
Formannskap 04.02.2016 10.00 - innkalling
- flere saker
Formannskap 21.12.2015 10.00 - Tiltaksplan ihht oppfølging av boligsosial handlingsplan
- Utkast Boligbygging i Vega kommune
- Søknad om øk. støtte til bokverk
- Næringsfond: Vega terapisenter
Kommunestyre 26.11.2015 10.00  Innkalling
Formannskap 13.11.2015 10.00 - Innkalling og sak 120 - 123
- sak 124 - 128
- vedlegg til sak 128
- sak 129 - 130
Kommunestyre 30.10.2015 12.00 Konstituerende møte
Kommunestyre 21.05.2015 10.00

Innkalling

Høring – konseptvalgutredning for fv. 17 Brønnøysund- Alstahaug, forbindelsene Herøy, Dønna og Vega

«Nærpolitireformen»
Sist oppdatert den 11.des.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner