Offentlige mobilnummer


 

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Redningsskøyta "UNI Helgeland" 916 79 644
   
Helse og omsorg  
Legevakt  116117
Hjemmesykepleien (døgnvakt) 901 36 164 
Hjemmesykepleien 901 49 233
Hjemmesykepleien 482 95 093
Lensmann 952 89 090
Fysioterapeut 938 76 098
Skolehelsetjenesten 911 33 232
Psykiatrisk sykepleier 941 40 026
   
Vei/vann/avløp/brann  
Torbjørn Valberg 905 72 961
Leder Vega Brannvernforr. Svein Åge Sund 958 03 994
Brannbil 947 78 241
Brøytebil / lastebil 908 39 776
Ole Arvid Nilsen 955 51 416
   
Vaktmestere   
Vidar Anfinsen 901 19 255 
Thrond Throndsen 905 64 293
   
Barnehagen  
Styrer 960 19 427
   
Turistinformasjonen 479 07 132
   
Teknisk avdeling  
Anders Karlsson, teknisk sjef  979 66 679
Rune Kristiansen, byggesaker 957 84 938
Kjell Tore Nedrelid, oppmåling 911 29 322 
   
Andre   
Andre Møller, ordfører  941 69 462 
Brit Skjevling, rådmann  915 75 560 
Anita Overholdt, rengjøring 405 18 264
Rektor VBU 917 13 320
Lene Karlsson, Vega frivilligsentral 965 13 304

 
Sist oppdatert den 09.feb.2017


Tips en venn Skriv ut