Lovverk


Her finner du en oversikt over lovverk som gjelder for hjemmetjenestens ansvarsområde

- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven).

- Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

- Lov om Helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven).

- Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner