Logopedtjenesten


Logopedtjenesten i Vega er lokalisert på Vega Omsorgssenter.


Se Vega Omsorgssenter på kart.

Logoped Grete Annie Johansen arbeider i 50 % stilling som kommunal logoped etter
Lov om voksenopplæring og Opplæringsloven. De resterende 50 % drives som privat
praksis etter Lov om folketrygd. Den kommunale stillingen er underlagt rektor.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Gladstad, 8980 Vega.
Besøksadresse: Vega Omsorgssenter
Tlf.: 75 03 58 82 / 909 90 136
E-post: grete.annie.johansen@vega.kommune.no.

Klientgrupper

Kommunal praksis er variert og lokalisert både til Vega omsorgssenter, barnehagen og skolen. Tjenesten fungerer opp mot følgende klientgrupper:

- Afasi/hjerneslag (hva er afasi?) (www.afasi.no/)
- Taleflytvansker (hva er taleflytvansker?) (www.stamming.no/)
- Stemmevansker: funksjonelle (etter feil bruk) og organiske (etter operasjon)
  (hva er stemmevansker?)
- Språkvansker. Språklydsvansker, lærevansker, dysleksi.
  (www.dysleksiforbundet.no), ( www.dysleksiden.no/)

Nye klienter

Tilmelding av nye klienter skjer gjennom lege/helseetat, PPT eller andre institusjoner på 2. linjenivå. Kontoret er utstyrt med en god del utstyr i form av testmateriell, treningsmateriell, data- og programvare.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut