Ledsagerbevis for funksjonshemmede i Nordland


Ledsagerbevis logoOrdningen er innført i samarbeid mellom kommunene i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er en ordning for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå på kino, konsert, teater, idrettsarrangement m.m. eller reise kollektivt.

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Hvor gjelder beviset?
Det gjelder i hele landet der arrangører, trafikkselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Fordi kortet ikke aksepteres av alle, må du selv undersøke om beviset aksepteres der du skal. Se etter samme symbol som på kortet.

Hovedregel
Ledsagerbeviset gir ledsager fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som eier beviset/kortet betaler selv gjeldende inngangsbillett.

Varierende rabatter
Arrangøren eller trafikkselskapene fastsetter selv hva som er gjeldende billettpris. Noen vil kreve full pris av korteieren, dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen dersom den for eksempel er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbeviset over hele landet, men gir 50 % rabatt til korteier og 50 % til ledsager på full pris. Dette gjelder også for en del buss- og båtselskaper. I Nordland reiser ledsager gratis på busser, hurtigbåter og ferger.

Søknad sendes til hjemkommunen. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsager får ikke godtgjørelse hvis det ikke inngår i en annen avtale som for eksempel støttekontakt.

Nærmere informasjon og skjema fåes ved infoavdelingen på rådhuset.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut