Sommerjobber på Vega i 2020

Her er en oversikt over mulige arbeidsgivere som har bruk for ansatte i sommersesongen  2020

Vega Kommune

(ingen av stillingene hos Vega Kommune er annonsert enda, men du er velkommen til å sende CV/søknad)

  1. Helse og omsorg (Alders og sykehjemmet, hjemmesykepleien, kjøkken, vaskeri) send mail til elin.stoylen@vega.kommune.no
  2. Teknisk/uteseksjon send mail til bent.reitan@vega.kommune.no            
  3. Turistinformasjonen send mail til hilde.wika@vega.kommune.no

Vega Verdensarvsenter  AS  

Kjøkken, kafé, resepsjon/guiding.  Søknadsfrist er 2.mars. Send søknad/cv mail til berit.martinussen@verdensarvvega.no

Det vil i løpet av våren (mars/april) komme en utlysning vedrørende jobb for ung i et eventuelt søppelprosjekt. Prosjektet er avhengig av finansiering utefra og kan derfor ikke lyses ut før pengene er bevilget i mars/april.   

      

Vega Havotell AS

send mail til jobb@havhotellene.no (innen 15 februar) Se utlysning på facebook

Nes Kafé og Spar Vega

send mail til kjopmann.spar.vega@spar.no (ikke annonsert enda)

Vega Kro og Motell

(Servering/kafé og motell arbeid/renhold) send mail til post@vegakroogmotell.no, ved spørsmål ring 401 75 574    (ikke annonsert enda)

Coop Prix

send mail til Lene Horpestad mail vega.prix@coop.no (ikke annonsert enda).

Sport og Fritidsstua

send mail til Torleif Hansen, thvp@hansensvillmarksprodukter.no

Adventure Vega  

(guiding kajakk, sykkel-fjellturer) send mail til John Helge Breivik post@adventurevega.no eller johnhelge1964@hotmail.com

Ravnfloget AS/Sundsvoll

send mail til post@ravnfloget.no og/eller, gunnaralmlid@outlook.com  (ikke annonsert enda)

Vega Delikatesser

send mail til post@vega-delikatesser.no  (ikke annonsert enda)

Himmelblå brygge

(kjøkken og servering) send mail til post@himmelblaabrygge.no  , se ellers www.himmelblaabrygge.no

 

Frivillige jobber/oppgaver

 

Vegadagene 2020 (se vegadagan på facebook)

 Send mail til lene.karlsson@vega.kommune.no

Himmelblå Brygge, Ylvingen.

Send mail til Espen Moseidjord, post@himmelblaabrygge.no   se www.himmelblaabrygge.no

«In the same boat»

Se hjemmesiden https://www.inthesameboat.eco/ for info hvordan man søker