Ledige undervisningsstillinger ved Vega skole

 1. En midlertidig undervisningsstilling i 100 %, vikariat for lærer i fødselspermisjon fra snarest t.o.m. 29.09.19. Denne kan bli forlenget med en måned.
 2. En midlertidig undervisningsstilling i 60 % f.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.07.19.

Fagønsker: Spesialpedagogikk, matematikk, engelsk, norsk, kroppsøving

Vega skole er en fulldelt barne- og ungdomsskole med ca 140 elever. Skolen har stort og variert uteområde med kort vei til vill natur. Våre viktigste satsningsområder er:

 • Dysleksivennlig skole
 • IKT
 • Helsefremmende skole
 • Samarbeid med stiftelsen Vegaøyan verdensarv

Hovedoppgaver:

 • Som lærer på Vega skole blir du å undervise barn i alderen 5 til 16 år.
 • Du må kunne undervise i ulike fag

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning innen ønskede fag
 • Gode digitale ferdigheter
 • Du har evne til å reflektere over egne handlinger og utvikling.
 • Du må være positiv og engasjert og bidrar inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer.
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner.
 • Gode norskferdigheter

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø hvor klasseledelse står sentralt.
 • Veiledning av nyutdannede.
 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter gjeldende avtaler.

Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter opplæringslovens bestemmelser må forevises før tiltredelse. Vitnemål / attester legges fram ved forespørsel/tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling av søknaden. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, jfr Offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson for stillingen:

Rektor Anita Trøite, tlf 917 13 320

Søknad med CV sendes på epost til: postkasse@vega.kommune.no

Søknadsfrist: 15. november 2018

Om Vega:

Vega kommune er en øykommune på Sør-Helgelandskysten med ca 1 200 innbyggere. På 6 500 øyer, holmer og skjær fordelt på 163,3 km2, har vi et yrende dyre- og fugleliv. Her ligger et av Nord-Europas største gruntvannområder. På grunnlag av dette har Vega en unik kulturarv med lange ærfugltradisjoner, som har gjort oss til ett av UNESCOS verdensarvsteder. Dette er en stor satsning for Vegasamfunnet, både nærings- og turistmessig, på kultursiden og på skolesiden. Nytt verdensarvsenter er klar til innflytting i 2019.

Kommunikasjonsmessig er vi nært flyplass med direktefly til blant annet Oslo, Trondheim og Bodø. Hurtigbåten tar 40 minutter, og fra kaia i Brønnøysund tar det 5 minutter til flyplass. Vi har også båt til Sandnessjøen som har flyplass i tillegg til sykehus. Kommunen har fotballhall, moderne treningssenter, fiber, ungdomsklubb, idrettslag, ungdomslag, sangkor, hornmusikk, skolekorps. Via Ferrata og Vegatrappa åpnes våren 2019 og padling er en populær aktivitet på Vega.

Kommunen har full barnehagedekning. Skole og barnehage er i samme bygg med nær tilknytning til store lekearealer og friluftsområder. Skolen har bibliotek, basseng, gymsal, fysikksal, sløyd- og formingssal, musikkrom, kunst- og naturgressbane.

For mer informasjon om kommunen,  visitvega.no.