Ledige stillinger ved Vega Skole

Det lyses herved ut flere ledige stillinger fra 1.august 2019. Søknadsfrist 22.mars. For mere informasjon om hva Vega har å by på se www.visitvega.no 

Utlysning 1

Ledige undervisningsstillinger, fast og vikariat.

Vega barne- og ungdomsskole er en fulldelt skole med ca. 130 elever.

Skolen har stort og variert uteområde med kort vei til vill natur. Våre viktigste satsningsområder er:

 • Digital kompetanse
 • Helsefremmende skole
 • Inkluderende skolemiljø
 • Dysleksivennlig skole

Hovedoppgaver

Som lærer på Vega skole blir du å undervise barn i alderen 5 til 16 år

 • Du må kunne undervise i ulike fag
 • Kontaktlærerfunksjon kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskolen
 • Gode norskkunnskaper

Fagønsker: Spesialpedagogikk, norsk, engelsk, matematikk, tysk

Ønskede egenskaper

 • Du har evne til å reflektere over egne handlinger og utvikling
 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø hvor klasseledelse står sentralt
 • Veiledning av nytilsatte
 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Ved tilsetting vil det blir lagt vekt på personlig egnethet. Menn oppfordres til å søke. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter Opplæringslovens bestemmelser må forevises før tiltredelse.

Utlysning 2

 

Ledig stilling som assisterende rektor

Det er ledig fast stilling som assisterende rektor med 80 % administrativ ressurs og 20 % undervisning, med mulighet for til sammen 100 % administrasjon.

Kvalifikasjoner

 • Undervisningskompetanse i grunnskolen
 • Erfaring og/eller utdanning innen skoleledelse
 • Behersker IKT som administrativt og pedagogisk verktøy
 • Gode norskkunnskaper

Du må være initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter Opplæringslovens bestemmelser må forevises før tiltredelse.

Utlysning 3

 

Ledig stilling som IKT-ansvarlig

Det er ledig en prosjektstilling i 50 % som IKT-ansvarlig ved skolen. 20 % av denne stilingen er fast og 30% følger prosjektperioden.

Prosjektet varer i 3 år og skal løse følgende oppgaver:

 • Bygge opp og vedlikeholde IKT-utstyr ved skolen, deriblant digitale tavler og pc-er til elever og ansatte,
 • Bistå elever og voksne på skolen i bruk av digitalt utstyr,
 • Ha ansvar for innkjøp og vedlikehold av programvare og digitale læremidler  
 • Være bindeledd mellom kommunenivå og skolen på IKT-området.

Det er en stor fordel om søker har kjennskap til Office365. Stillingen kan kombineres med annen stilling ved skolen. IKT-ansvarlig ved Vega barne- og ungdomsskole samarbeider tett med Evry som er kommunens serviceleverandør.

Kvalifikasjoner

 • God kompetanse innen digital læring, digitale tavler og -verktøy
 • God teknisk kompetanse

Ønskede egenskaper

 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner

For alle utlysningene gjelder:

Intervju må påregnes. For nærmere informasjon, kontakt rektor Anita Trøite, tlf: 75 03 68 26 / 917 13 320

Søknad med CV sendes på epost til: postkasse@vega.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling av søknaden. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, jfr Offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 22.03. 2019