Ledige stillinger ved Vega barne- og ungdomskole

Det vil bli ledig et antall undervisningsstillinger, fast og vikariat, fra 1. august 2020. 

Søknadsfrist: 20.03. 2020

Vega barne- og ungdomsskole er en fulldelt skole med ca 125 elever. Skolen har stort og variert uteområde med kort vei til vill natur. Våre viktigste satsningsområder er:

 • Digital kompetanse
 • Helsefremmende skole
 • Inkluderende skolemiljø
 • Dysleksivennlig skole

Hovedoppgaver

 • Som lærer på Vega skole blir du å undervise barn i alderen 5 til 16 år
 • Du må kunne undervise i ulike fag
 • Kontaktlærerfunksjon kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskolen
 • Gode norskkunnskaper
 • Fagønsker: Spesialpedagogikk, engelsk, norsk, matematikk, tysk

Ønskede egenskaper

 • Du har og kan tilegne deg god digital- og teknisk kompetanse
 • Du har evne til å reflektere over egne handlinger og utvikling
 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø hvor klasseledelse står sentralt
 • Veiledning av nytilsatte
 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Ved tilsetting vil det blir lagt vekt på personlig egnethet. Menn oppfordres til å søke. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter Opplæringslovens bestemmelser må forevises før tiltredelse.

Ledig stilling som IKT-ansvarlig

Det er ledig en prosjektstilling i 50 % som IKT-ansvarlig ved skolen. 20 % av denne stilingen er fast. Prosjektet varer i 1 år og skal bidra til å bygge opp og vedlikeholde IKT-utstyr ved skolen, deriblant digitale tavler og pc-er til elever og ansatte, bistå elever og ansatte på skolen i bruk av digitalt utstyr, ha ansvar for innkjøp og vedlikehold av programvare, digitale læremidler og være bindeledd mellom kommunenivå og skolen på IKT-området. Det er en stor fordel om søker har kjennskap til Office365. Stillingen kan kombineres med annen stilling ved skolen. IKT-ansvarlig ved Vega barne- og ungdomsskole samarbeider tett med Evry som er kommunens serviceleverandør.

Kvalifikasjoner

 • God kompetanse innen digital læring, digitale tavler og -verktøy
 • God teknisk kompetanse

Ønskede egenskaper

 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer.
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner
 • Du må kunne sette deg inn i ulike digitale løsninger og kunne formidle opplæring av ansatte

For alle utlysningene gjelder:

 • Intervju må påregnes.
 • For nærmere informasjon, kontakt rektor Anita Trøite, tlf: 75 03 68 26 / 917 13 320

Søknad med CV sendes på epost til: postkasse@vega.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling av søknaden. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, jfr Offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 20.03. 2020

Om Vega kommune

Vega kommune er en øykommune på Sør-Helgelandskysten med ca 1 200 innbyggere. På 6 500 øyer, holmer og skjær fordelt på 163,3 km2, har vi et yrende dyre og fugleliv. Her ligger ett av Nord-Europas største gruntvannområder. På grunnlag av dette har Vega en unik kulturarv med lange ærfugltradisjoner, som har gjort oss til ett av UNESCOS verdensarvsteder. Dette er en stor satsning for Vegasamfunnet, både nærings- og turistmessig, på kultursiden og på skolesiden og nytt verdensarvsenter ble åpnet i 2019. Kommunen har fotballhall, moderne treningssenter, fiber, ungdomsklubb, idrettslag, ungdomslag, hornmusikk, skolekorps. I tillegg er det fine turmuligheter, med turløyper og den nye Vegatrappa opp til fjellet Ravnfloget, samt via ferrata.

Kommunikasjonsmessig er vi nært flyplass med direktefly til blant annet Oslo, Trondheim og Bodø. Hurtigbåten tar 40 minutter, og fra kaia i Brønnøysund tar det 5 minutter til flyplass. Vi har også båt til Sandnessjøen som har flyplass i tillegg til sykehus.

Kommunen har full barnehagedekning. Skole og barnehage er i samme bygg med nær tilknytning til store lekearealer og friluftsområder. Skolen har bibliotek, basseng, gymsal, fysikksal, sløyd- og formingssal, musikkrom, kunst- og naturgressbane. Alle elever i grunnskolen tilbys gratis varmt skolemåltid hver dag.

For mer informasjon om kommunen, se Vega Kommune sin hjemmeside eller se reiselivet på Vega sin hjemmeside.