Ledige stillinger på Vega syke- og aldershjem

Ledige faste stillinger. NY Søknadsfrist:20.mars 2020

St.k.7174 Sykepleier stilling 100 % fast stilling

 • (turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)
 • Krav til stilling: Autorisert sykepleier

St.k.7174 Sykepleier stilling 100 % fast stilling

 • (turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)
 • Krav til stilling: Autorisert sykepleier

St.k.7076  Helsefagarbeider 100 % fast stilling

 • (turnusstilling med arbeid hver 3.helg)
 • Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

St.k.7076  Helsefagarbeider 80 % fast stilling

 • (turnusstilling med arbeid hver 2.helg)
 • Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

St.k.7076  Helsefagarbeider  50 % fast stilling( p.t Nordstuå)

 • (turnusstilling med arbeid hver 3.helg)
 • Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

St.k.6863 Sekretær inntil 100 % fast stilling

 • Dagarbeid

St.k. 6572 Assistent 50 % fast stilling aktivitetsstue

 • Dagarbeid.  
 • Krav til stilling: Ingen formelle krav, fordel om søker har erfaring fra lignende arbeid.
 • Institusjonen har egen buss som krever utvidet sertifikat. Fordel om søker har utvidet sertifikat eller er villig til å utvide eksisterende sertifikat.

Generelle opplysninger:

 • I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt.
 • Ad. hjelpepleier stillinger, de av arbeidstakerne som søker utvidelse av sin nåværende stilling må påregne at utvidelse kan bety vakt på frihelg på dagens turnus.
 • Tilsetting etter gjeldende regler, lovverk, arbeidsreglement og rundskriv.
 • Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn.
 • 6 måneders prøvetid.
 • Helseattest og politiattest av ny dato må legges fram ved ansettelse.

Nærmere opplysninger får du hos leder Elin Støylen telef.75035837 el.97983924

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes på mail til: postkasse@vega.kommune.no

NY Søknadsfrist:20.mars 2020

 

Ill.: Anne Karen Aanonli