Ledige faste sykepleierstillinger ved Vega sykeheim

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Vega kommune har rekrutteringstiltak for sykepleiere, Søknadsfrist: 15. november 2019

St.k.7174 Sykepleier stilling 100 % (turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

Krav til stilling: Autorisert sykepleier Tiltredelse snarest.

St.k.7174 Sykepleier stilling 100 % (turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

Krav til stilling: Autorisert sykepleier Tiltredelse snarest.

Generelle opplysninger:

  • Tilsetting etter gjeldende regler, lovverk, arbeidsreglement og rundskriv.
  • Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn
  • 6 måneders prøvetid.
  • Helseattest av ny dato må legges fram ved ansettelse.

Nærmere opplysninger får du hos leder Elin Støylen telefon 750 35 837 el.979 83 924

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes på mail til: postkasse@vega.kommune.no eller

Vega Kommune v/ Elin Støylen Postboks 84 8981 Vega

Kontaktinfo

Elin Støylen
Leder Vega Omsorgssenter
E-post
Telefon 75 03 58 37

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8980 Vega