FERIEVIKARER  2020

Pleie og omsorgstjenesten i Vega kommune.

Søknadsfrist.: 1.mai 2020

I perioden medio juni til medio august 2020 har Vega sykeheim og  hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.

  • Søkeren må være over 18 år, og det er en fordel om søkeren har tidligere erfaring.
  • Søkere til hjemmetjenesten bør ha bilsertifikat.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med leder Elin Støylen

telefon 75035837 eller 97983924

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes:

Vega kommune, v/ Vega sykeheim

Postboks 84, 8981  VEGA

eller mail: postkasse@vega.kommune.no