Ledige deltidsstillinger i Vega brannvesen


Brannkonstabel, deltidsstilling i Vega brannvesen, Gladstad

Vega brannvesen har ledige stillinger som deltids brannkonstabel.

Tjenesten som deltids brannkonstabel medfører frivillig hjemmevakt med pliktmessig bæring av personsøker for utkalling ved brann- og redningsoppdrag. Videre deltakelse i øvelser i.h.h.t fastsatt øvelsesplan på kveldstid. Ved høytider og i fellesferie vil det være aktuelt med pålagt beredskap. Den som tilsettes må ha dokumentert avklaring om deltakelse i brannvesenet fra sin hovedarbeidsgiver.

Lønn i.h.h.t. fastsatt avtale ved utrykninger, pålagt beredskap og øvelser, samt særlig godtgjørelse for pliktmessig bæring av personsøker.

Søkeren bør ha gode praktiske kunnskaper, samt være fysisk og psykisk skikket for å bestå fysiske krav til røyk- og kjemikaliedykkere. Kvinner oppfordres til å søke. Det er krav om førerkort i kl. B, samt ønskelig med kl C og kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 og klasse E. Den som tilsettes må kunne framlegge politiattest i.h.h.t. brannlovens § 8.

Bo- og jobbsted for den som tiltrer stillingen må være på Vega. Videre må den som blir tilsatt forplikte å gjennomføre interne og eksterne utdanninger som brannvesenet finner nødvendig, blant annet utdanning ved Norges Brannskole.

Nærmere spørsmål kan rettes til brannsjef Geir Johan Hanssen, mob. 959 85 566 eller varabrannsjef Nils R. Elsfjordstrand, 959 85 562. Kortfattet søknad med CV og personlige referanser sendes Vega kommune v/rådmannen, 8980 Vega innen søknadsfrist 27.11.15.
Sist oppdatert den 05.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner