Landskapsverneområder


Hysvær/Søla landskapsvernområde er svært interessant pga dets egenartede natur - og kulturlandskap. Zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske elementer gir området særpreg.

Områdebeskrivelser, kart, vernebestemmelser og opplysninger om oppsyn finnes på nettsidene til Miljøstatus i Nordland: Hysvær/Søla landskapsvernområde.

Søla sett fra Sundsvoll

Søla sett fra Sundsvoll
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner