Landskapsverneområder


Hysvær/Søla landskapsvernområde er svært interessant pga dets egenartede natur - og kulturlandskap. Zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske elementer gir området særpreg.

Hysvær/Søla landskapsvernområde, Forskrift

Søla sett fra Sundsvoll

Søla sett fra Sundsvoll
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner