Landbruk og næring


Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk som begge er primærnæringer. Næringslivet i kommunen baserer seg i utgangpunktet på fiske, havbruk, jordbruk, turisme og servicenæringer.


Fórbåt Vega sjøfarm

Etablerte næringer består for det meste av mindre produksjons- og servicebedrifter. Jordbruket består av melk- og kjøttproduksjon, hovedsakelig basert på storfehold og gris, men også med innslag av sau. Det dyrkes også litt grønnsaker, først og fremst potet. Utbygging av griseproduksjon har vært så stor at Vega nå er størst på gris i Nord.

Vega kommune prioriterer næringsutvikling, både i forhold til eksisterende og nye virksomheter. Kommunen bestreber seg på å ha et nært og tillitsfullt samarbeid med næringene selv.

Bioforsk: En verdensarv kartlagt. Resultat av målrettede skjøtselstiltak. I 2014 feiret Vega kommune 10-årsjubileum for sin verdensarvstatus (UNESCO). I løpet av denne perioden har Bioforsk Nord Tjøtta blant annet gjennomført en omfattende vegetasjonskartlegging av hele verdensarvområdet. Les mer hos bioforsk.no.


Eksterne lenker:

- Skoglandskap.no. Om skog og helse.
- "Vårt landbruk, vår framtid – landbruksmelding for Nordland 2013 – 2016"
- Gardsopplevelser.no. Opplevelser og omsorg i landbruket, for barn, unge og voksne
- Mattilsynet
- Fylkesmannen i Nordland: Landbruk og mat
- Fylkesmannen i Nordland: Næringsutvikling
- Altinn – starte og drive bedrift
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner