Kontakt oss


Jordbrukssjef Ove Horpestad

Landbrukskontoret er ligger i 2. etasje på rådhuset. Se rådhuset på kart.

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef: Ove Horpestad.
Postadresse: rådhuset, 8980 Vega.
Tlf. 75 03 58 43
E-post: ove.horpestad@vega.kommune.no 

Landbrukstjenestens arbeidsoppgaver består i veiledning og saksbehandling innenfor lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom, samt ansvar for produksjonstilskudd og søknader ved bruksutbygging, gjødselplaner, jordbruksforskriften m.m. For oppføring av ny driftsbygning i landbruket og for endring og reparasjon av bestående driftsbygning har man meldeplikt etter
Plan og bygningslovens § 30.

Vi er også et forvaltningsorgan for alle landbruksrelaterte saker i kommunen. Avdelingen jobber fortrinnsvis med rådgiving, forvaltning og planlegging.


Eksterne lenker:

- Landbruksdirektoratet 
- Innovasjon Norge AS 
- Studieforbundet næring og samfunn
- Fylkesmannens landbruksavdeling 
- Grønt fagsenter 
- Landbruks- og matdepartementet (LMD)
- Mattilsynet
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner