Lån til boligbygging


Alle over 18 år kan søke om lån i Husbanken.

Se Husbankens nettsider om lån.

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Les mer på husbanken.no/startlaan/ Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd
Sist oppdatert den 25.apr.2016


Tips en venn Skriv ut