Lokal Agenda 21 - Fredrikstaderklæringen


Logo LA21

LA 21

Agenda 21 er en handlingsplan utviklet under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro, 14. juni 1992 (Rio-konferansen). Planen er en utfordring til alle verdens lokalsamfunn om å handle lokalt – til å lage sin «Lokal Agenda 21» handlingsplan (LA 21). Agenda 21 ble videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen.

Fredrikstaderklæringen er en avtale inngått mellom kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner og lokalsamfunnet for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Avtalen ble utformet på landskonferansen 9 - 11. februar 1998 i Fredrikstad om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling.

LA 21 Fredrikstaderklæringen ble vedtatt i Vega kommune 4. november 1998. Ei styringsgruppe er oppnevnt for å arbeide med planer og tiltak for bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner