Kvalitetskommuneprogrammet


Vega kommune søkte om deltagelse i kvalitetskommuneprogrammet våren 2007 og ble tatt opp i pulje 2 sammen med 100 andre kommuner. Kvalitetskommuneprogrammet var et trepartsamarbeid mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene og skulle bidra til å styrke kommunesektorens omdømme.

Mål med samarbeidet:

Samarbeidet skulle øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne skulle merke en forbedring. Det var et særskilt mål å redusere sykefraværet.

Pleie-, omsorgs- og oppvekstsektoren i Vega deltok i prosjektet som nå er avsluttet. Formannskapet var styringsgruppe, rådmann prosjektansvarlig og institusjonsleder var prosjektleder. Formannskapet ønsket gjennom prosjektet at innbyggerne skulle merke forbedring på kvaliteten i første linje. Det ble satt fokus på økt nærvær, brukermedvirkning, sykefraværsarbeidet, skoleutvikling i samarbeid med foreldre og frivillige, medarbeiderskap- og medarbeiderutvikling samt kommunikasjon.

Hva har kommunene gjennomført? Hvilke resultater er oppnådd? Hvilken læring kan tas med videre?

Her kan du lese sekretariatets sluttrapport (pdf) og
sammendrag av evalueringen av kvalitetskommuneprogrammet (pdf)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut