Kunngjøring fra teknisk: Vedtak endring reguleringsplan Viksåssjøen


3 ukers klagerett


Reguleringsvedtak

Kommunestyret har i sak 42/17 vedtatt reguleringsendring i reguleringsplan Viksåssjøen med bestemmelser.

Det er tre ukers klagerett på vedtaket fra denne kunngjøring/melding om vedtak, samt
3 års frist for innsendelse av krav om innløsning og erstatning som følge av vedtaket. Klage sendes Vega kommune.

- Vedtak Kommunestyre 13.10.2017
- Reguleringsbestemmelser Viksåssjøen
- Reguleringsplan Viksåssjøen
Sist oppdatert den 26.okt.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner