Konfliktrådet Helgeland


Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted.


Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i hele landet. Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for hjelp og veiledning.

Nærmeste konfliktråd er Konfliktrådet Helgeland (Mosjøen).

Logo Konfliktrådet

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Kompetansehuset, 8654 Mosjøen
Postadresse: Postboks 70, 8651 Mosjøen
Tlf: 22 03 26 82
E-post: helgeland@konfliktraadet.no
Web: Konfliktrådet Helgeland
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner