KID - Kurs i Depresjonsmestring


Å føle tristhet eller nedstemthet er en naturlig del av vårt følelsesliv, ofte som reaksjon på belastninger, tap eller skuffelser. Slike perioder med tristhet varer vanligvis ikke lenge og funksjonsnivået er lite nedsatt. Det kalles depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til betydelig ubehag og en opplever vansker med å fungere, for eksempel sosialt, på jobb, i forhold til forpliktelser eller andre viktige områder i livet.

Symptomer kan være:

- fravær av glede
- tristhet
- tilbaketrekking
- søvnproblemer
- følelse av å være verdiløs
- uro
- lite initiativ
- grubling
- konsentrasjonsvansker
- irritabilitet

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre nedstemthet og depresjon. Kurset er basert på en arbeidsmetode med undervisning og øvelser på kurset samt hjemmeoppgaver der hensikten er å redusere intensitet, varighet og forekomst av symptomer på depresjon.

Kurset er for voksne med milde til moderate depresjoner og som i perioder kjenner seg nedstemt og deprimert. Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kursboken Å mestre depresjon anvendes aktivt i hele kursperioden.

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og psykolog Trygve A. Børve. Når det er nok mange henviste/ påmeldte, vil det bli arrangert kurs. Tidspunkt og sted vil bli nærmere annonsert.

Kurs i depresjonsmestring ønskes arrangert til høsten. Kurset går over 8 møter á 2 1/2 time + to oppfølgingsmøter. Psykiatritjenesten, tlf. 941 40 026 svarer på spørsmål om KID kurs. Kostnader kr. 300 pr. henvisning
Sist oppdatert den 15.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner