Kart og oppmåling


Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom Matrikkelloven.


Geodataingeniør holder til i 2. etasje på rådhuset, teknisk avdeling. Se rådhuset på kart.

Geodataingeniør Kjell Tore Nedrelid              Geodataingeniør: Kjell Tore Nedrelid

Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse: Rådhuset, 8980 Vega.
Tlf. skranke: 75 03 58 60
Tlf. direkte: 75 03 58 64
Mob. 911 29 322
E-post: kjell.t.nedrelid@vega.kommune.no

Kartverket har ansvar for tinglysing i fast eiendom i hele Norge. På nettsidene til Kartverket finner du skjøte til nedlasting og informasjon om framgangsmåte. Der kan du også se hva det koster å tinglyse og bestille utskrifter fra grunnboka.

Lover og forskrifter:

- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)
- Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)
- Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften)
- Kart- og planforskriften

Gebyrregulativ for plan, oppmåling og byggesak, Vega kommune (2017, pdf).


Eksterne lenker:

- Skjema og blanketter Kartverket
- Kartverket
- Tinglysing A - Å
Sist oppdatert den 15.feb.2017


Tips en venn Skriv ut