Jordbrukstjenesten


Jordbruk er ei viktig næring på Vega. 22 % av sysselsettingen er knyttet opp mot jordbruket. Det produseres ca. 6 mill. liter melk årlig. Svineproduksjonen har hatt en enorm vekst de siste årene og Vega produserer nå mer enn hele Troms fylke til sammen. Det er ca. 70 aktive gårdsbruk på Vega.

Gårdsbruk på Eidem

Jordbruket bidrar også til å skjøtte kulturlandskapet i Verdensarvområdet. Sommerstid er det ca. 650 sau m/lam og 45 storfe som beiter i disse områdene.


Eksterne lenker:

- Søk produksjonstilskudd i jordbruket (Altinn)
- Søk erstatning (Altinn)
- Kjøp og leie av melkekvoter (Altinn)
- Norsk Landbrukssamvirke
- Norsk Landbruksrådgivning
- Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner