Jakt og fangst


I Norge er alt vilt fredet, med mindre annet følger av viltloven. Det er derfor bare et begrenset antall arter det er tillatt å jakte på. De jaktbare artene har jakttider, som er regulert gjennom en egen forskrift.


Jaktkort for Vega kan kjøpes på nettstedet vegajakt.no.

Elg i Andvågan

Retten til jakt tilhører grunneierne. For å sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene, er det ønskelig at rettighetshaverne utarbeider driftsplaner.

Elgbæsj    Merket elg    Hare
Her har elgen vært

I de fleste tilfellene krever dette at flere grunneiere samarbeider om forvaltningen over større geografiske områder (www.hjortevilt.no).

Alle som driver jakt og fangst må være registrert i jegerregisteret, www.brreg.no/registrene/jeger og betale en årlig jegeravgift. I tillegg må det løses jaktkort eller innhentet grunneiers tillatelse.


Eksterne lenker:

- Miljødirektoratet (info om jakt og fangst i Norge, lover og regler)
- jegerprøveeksamen.no
- hjorteviltregisteret.no/Elg (info knyttet til jakt og forvaltning av elg)
- hjorteviltregisteret.no/Rådyr (infom om tildelte og felte rådyr)
Sist oppdatert den 13.aug.2017


Tips en venn Skriv ut