Vega legekontor: Influensavaksinering sesongen 2017/2018


Tirsdag 17. og tirsdag 24. oktober


Det blir influensavaksinering på Vega legekontor:

- tirsdag 17. oktober kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.00.
- tirsdag 24. oktober kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.00.

Det er ingen timebestilling. Vaksinen koster kr. 104,-.

Ved vaksinering utenom vaksinasjonsdagene kommer tilleggsgebyr på kr. 100,-.


Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018:

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.
- Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2,
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon,
kronisk leversvikt,
kronisk nyresvikt,
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet,
nedsatt immunforsvar,
svært alvorlig fedme (KMI over 40),
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

- Helsepersonell som har pasientkontakt
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For mer informasjon om influensa og om vaksinering, se fhi.no
Sist oppdatert den 03.okt.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner