Søke institusjonsbaserte tjenester


Du får søknadsskjema ved å henvende deg til leder, avdelingssykepleiere eller sekretær ved Vega syke- og aldersheim eller du kan laste ned søknadsskjema her (pdf).

Klage på vedtak

Klage på vedtak sendes skriftlig til Vega syke- og aldersheim innen fristen. Orientering om klageadgang sendes sammen med vedtak. Vedtak kan påklages videre til klientutvalg i Vega kommune og til fylkesmannen.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner