Hvem kan få Frisklivsresept?


Frisklivsresepten er for alle som ønsker hjelp til å endre levevaner. Inaktivitet, dårlig kosthold og røykevaner kan være henvisningsindikasjon. Henvisningsårsak kan også være høyt blodtrykk, høyt blodsukker/risiko for å utvikle diabetes type 2, overvekt, psykiske lidelser, muskel/skjelettplager, hjerte/karsykdommer og lungesykdom.

Ta kontakt med Vega helsehus på tlf. 75 03 55 10 for å avtale tid for helsesamtale og oppstart av reseptperioden.

Før helsesamtalen bes du fylle ut skjemaet Friskliv oppstart (pdf).
Dette blir utgangspunkt for helsesamtalen.

Helsesamtale

I samtalen snakker vi om fysisk aktivitet, kosthold eller røykevaner alt etter hva du opplever som viktig for deg. Vi kan hjelpe deg å formulere dine mål og sette opp en plan for hvordan du skal nå dine mål.

Dersom du blir med på trening hos oss er det i første omgang for en periode på 12 uker. For å oppnå fremgang på fysisk form er det viktig å møte til alle de avtalte treningene. Jo flere treninger du er med på, desto større blir fremgangen din. I denne perioden på 12 uker vil du i hovedsak få tilbud om å være med på trening ute to ganger i uka.

Kondisjonstest på tredemølle

Du får tilbud om å teste kondisjonen din før og etter en treningsperiode på 12 uker. Du får da et mål på din fysiske form og ser om det har skjedd endring fra test 1 til test 2. Det er også viktig for oss å vite hva slags form du er i før du begynner å trene. Vi vil også få en indikasjon på om den treninga vi tilbyr er med på å bedre din helse.

Les mer: Treningene
Sist oppdatert den 15.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner