Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?


Norge hadde fra før fire navn på UNESCOs liste. Statusen som verdensarvområde fører ikke til at området blir underlagt nye forvaltningsregler. En plass i det gode internasjonale selskap betyr likevel at det må foretas et verdivalg lokalt innen framtidig areal- og ressursbruk. En må unngå en utvikling som ødelegger verdiene som kvalifiserer til Verdensarvstatus.

Norge som nasjonalstat forplikter seg gjennom nominasjonen til å ivareta de verdier som førte til at området ble utpekt som kandidat til Verdensarvlisten. Det betyr også at søknader fra Vega på tiltak som kan bevare og videreutvikle verdiene i området, vil bli prioritert både fra statlige og fylkeskommunale myndigheter.

Konsekvenser lokalt

Lånan

De områdene som får en plass på verdensarvlisten opplever generelt en økning i turisttrafikken og økt interesse fra ulike utdannings-, forsknings- og kulturhistoriske institusjoner som vil legge området inn i forskjellige prosjekt. Men erfaringene viser også at de stedene som satser bevisst på å utnytte statusen, er de som opplever den største effekten - gjennom økt aktivitet og næringsutvikling. Det betyr at om vegasamfunnet skal få mest mulig positive effekter av verdensarvstatusen, så må vi også jobbe i lag for å legge til rette for økt bruk og å utvikle gode tilbud.

For mer informasjon om Vegaøyans verdensarv: www.verdensarvvega.no/.


Les mer  Hva er verdensarv?

Les mer Hvordan blir man oppført på listen?

Les mer Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?

Les mer Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié for å gi Vegaøyan verdensarvstatus.

Les mer Ansvaret for verdensarven.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut