Holandsosen/Strauman, 2 poeng


Foto: Eli Johnsen


Stien til Holandsosen mot_doennamannen600.jpg Fra turløypa
Trebru langs løypa Mot Dønnamannen Mot Gullsvågfjellet

                   
Startsted
: Holand: skilt ved veien til Bergåker. Viksås: langs veien ned til Vega Havhotell.

Stien gjennom Holandsosen naturreservat ble merket i 2008.
Registreringsbok i Strauman, ca. halvveis mellom Holand og Viksås.

Holandsosen er et variert våtmarksområde med marine gruntvannsområder, tidevannsareal med mudder og kvikkleire, brakkvannstjern, og småvassdrag. Vann og tjern er omgitt av brede og frodige vegetasjonsbelter med strandengparti og rike ålegrasenger. Mellom våtmarksarealene er det småkuppert terreng med lyng og myr. Holandsosen naturreservat ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Vær obs på bestemmelser for ferdsel i naturreservatene. Fugleliv må ikke forstyrres og vegetasjonen er vernet mot ødeleggelse.

Tidsbruk: ca. 50 min. én vei. Vanskelighetsgrad: middels.

plankerovervann600.jpg artig_fjellformasjon600.jpg mot_soela600.jpg
Plankesti Mønster i fjell Mot øya Søla

 
Sist oppdatert den 06.nov.2015


Tips en venn Skriv ut