Hjemmebaserte tjenester


Hjemmebaserte tjenester har sin base på Vega Omsorgssenter.


Se Vega omsorgssenter på kart

Mål for tjenesten:

Innbyggerne i Vega kommune med særlig hjelpebehov skal kunne bo i eget hjem så lenge de ønsker det og det er faglig forsvarlig. Tjenesten bygger på samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, og skal kunne gi brukeren trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 84, 8981 Vega
Tlf. leder: 75 03 58 36
E-post: hege.nikolaisen@vega.kommune.no

Hva er hjemmebaserte tjenester?

Hjemmetjenester er et samlebegrep for hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
Hjemmetjeneste består av:

1. Praktisk bistand (hjemmehjelp) hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4.2a.
2. Pleie- og omsorg (hjemmesykepleie) hjemlet i Lov om kommunehelsetjeneste § 1-3.
3. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hjemlet i Lov om sosiale tjenester §§ 4.2a og 4.3.
4. Psykiatritjeneste hjemlet i Lov om psykisk helsevern.

I Vega kommune kommer også tildeling av omsorgslønn og formidling av tekniske hjelpemidler inn under hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten, ved avdelingssykepleier, har ukentlig samarbeidsmøte med lege og fysioterapeut. Avdelingssykepleier og leder er med i rehabiliteringsteamet og i inntaksnemda ved Vega Omsorgssenter.


Eksterne lenker:

- Nasjonal kontakttelefon - vern for eldre
Sist oppdatert den 27.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner