Kontaktinformasjon


Disse kan kontaktes i forbindelse med Hjemmebaserte tjenester. Alle, så nær som psykiatrisk medarbeider, har kontor på Vega Omsorgssenter: 
 

Avdeling Tlf.nummer E-post adresse
Leder hjemmetjenesten
(09.00 - 15.00 hverdager)
75 03 58 36 hege.nikolaisen@vega.kommune.no
Avd.leder hj.sykepleien
(09.00 - 15.00 hverdager)
75 03 58 81  
Rehabilitering / Tekniske
hjelpemidler
75 03 58 39  
Vakttelefon
(døgnbemannet)
901 36 164  
Fysioterapi 75 03 58 70 /
416 73 889
 
Psykiatrisk medhjelper 75 03 58 14  

 
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner