Hjemmesykepleie


Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie (døgnbemannet) til personer i alle aldre som på grunn av somatisk og/eller psykiatrisk sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker trenger hjelp av fagpersoner, tilrettelegging og oppfølging for å kunne bo hjemme.


Det er en pliktmessig ytelse for dem som har behov for nødvendig helsetjeneste.

Avd. leder hjemmesykepleien - Liv Ludvigsen: tlf. 75 03 58 81

Tjenestens innhold:

- pleie, tilsyn, veiledning og opplæring
- bistand for å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner
- hjelp ved måltider
- hjelp til på/avkledning
- oppføloging av medisinsk behandling
- legemiddelhåndtering
- opptrening
- blodprøvetaking og sårbehandling for dem som har problemer med å oppsøke legekontor
- ved spesielle tilfeller er hjemmetjenesten behjelpelig med handling, samt følge til lege, tannlege og sykehus
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner