Hjemmehjelp (praktisk bistand)


Tilbudet om hjemmebaserte tjenester kan også være hjelp til praktiske oppgaver i heimen. Hjemmehjelp tildeles etter lov om sosiale tjenester §§ 4 –2 og 4– 3.


Tjenestens innhold:

- rengjøring av rom som er i daglig bruk (stue, soverom, kjøkken, toalett, bad, gang). Rengjøring kan være støvtørking, gulvvask og støvsuging
- hjelp til klesvask i hjemmet
- sengetøyskift
- lufting av store tepper/matter (maks 4 ganger pr. år)
- oppfølging av medisinsk behandling
- vindusvask
- evt. bære inn ved til daglig bruk og snømåking av trapp
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner