Historie


Utdrag fra boka "Vega gjennom 10 000 år", sidene 9-10, artikkel av Hein B. Bjerck:

Kart med funn fra veidekulturen          Kart med funn fra jernalderen

Vegafjell sett fra Åkvika


Landskapet som møtte de første vegaværinger var forskjellig fra det vi kjenner i dag. Det som nå er myr og dyrkaland lå under havet sammen med alle øyene.  Vi må 75 m oppover fra dagens strand-linje for å finne havnene til den eldste steinalderbosetningen på Mohalsen, som trolig er rundt 10 000 år gammel. Dette er spor etter den aller tidligste befolkningen i Nord-Norge. Den rundt 500 år yngre boplassen i Åsgården (Sundsvold) rommer 20 hustufter, og var trolig en viktig base for fangstfolk i regionen. Åsgården må ha vært et hovedsted på datidens norgeskart.

Boplasser

Sporene etter de første menneskene på Vega finnes på flere boplasser, i nettet av fangstplasser rundt på øya og i rikdommen av redskaper og flintrester. På boplassene har arkeologene funnet kniver og pilespisser, kroker og fiskesøkker, som forteller om en avansert redskapskultur. 

Her er et par lenker om de siste utgravningene på Vega sommeren 2013:
31. mai: På plass på Vegas eldste undersøkte boplass.
7. juni: Spor etter uvanlig stor bergkrystall på tidligmesolittisk boplass på Mohalsen, Vega.

Fiske

Fiskekroken har ikke forandret seg mye formmessig over et tidsspenn på 10 000 år! Det var det rike grunnhavsområdet rundt Vega som lokket folk til å slå seg ned her. Nesten alt de trengte ble hentet fra havet: kobbe, hval, fisk. egg og skjell. Effektive redskaper ble utviklet for å hente inn og tilberede mat og klær av fangsten. Havet var venn og fiende. Levekårene var harde, men gode.

Endret landskap

Gradvis endret landskapet seg. I den første tiden løftet landet seg 3 meter for hvert hundreår, og nye holmer og øyer steg opp av vannet. I tiden omkring 4000 f.Kr. sto havet rundt 25 m over dagens strandlinje. Steinaldermenneskenes havland er i dag blitt skjærgårdsriket Vega med 6000 øyer.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut