Helsestasjonen i Vega


Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, barn og unge i alderen 0–20 år og deres foresatte. Alle kommuner er lovpålagt å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste.


Helsestasjonen i Vega har sine lokaler på Vega Omsorgssenter, med samme inngang
som Vega legekontor. Se Vega omsorgssenter på kart.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: pb. 34, 8981 Vega
Tlf. 75 03 68 71.
Helsesøster Hilde Sprækenhus, e-post: hilde.sprekenhus@vega.kommune.no


Åpningstider sommeren 2017:

Juli:

- Uke 27 - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 08.00- 15.15. Fredag stengt.
- Uke 28 - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 08.00- 15.15. Fredag stengt.
- Uke 29 - Stengt
- Uke 30 - Stengt

August:

- Uke 31 - stengt
- Uke 32 - mandag, onsdag og torsdag åpent kl. 13.00- 15.15. Tirsdag 08.00 - 15.15. Fredag stengt.
- Uke 33 - mandag og onsdag åpent kl. 13.00 - 15.15. Tirsdag og torsdag 08.00 - 15.15. Fredag stengt.
- Uke 34 og framover - ordinære åpningstider.


Åpningstid: mandag, tirsdag og onsdag og fredag mellom kl. 8.30 og 15.30. Endringer forekommer.


Utlån

Helsestasjonen låner ut diverse utstyr til gravide og småbarnsforeldre. Se under «Aktuelt» for mer informasjon.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

- Testing av nyfødte
- Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
- Barn i flerspråklige familier (pdf)
- helsenorge.no - helsestasjon
- Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

- Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
- Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut