Helsestasjonen i Vega


Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, barn og unge i alderen 0–20 år og deres foresatte. Alle kommuner er lovpålagt å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste.


Helsestasjonen i Vega har sine lokaler på Vega Omsorgssenter, med samme inngang
som Vega legekontor. Se Vega omsorgssenter på kart.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: pb. 34, 8981 Vega
Tlf. 75 03 68 71.
Helsesøster Hilde Sprækenhus, e-post: hilde.sprekenhus@vega.kommune.no


Åpningstider:

mandag, tirsdag og onsdag og fredag mellom kl. 8.30 og 15.30. Endringer forekommer.


Utlån

Helsestasjonen låner ut diverse utstyr til gravide og småbarnsforeldre. Se under «Aktuelt» for mer informasjon.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

- Testing av nyfødte
- Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
- Barn i flerspråklige familier (pdf)
- helsenorge.no - helsestasjon
- Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

- Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
- Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
- Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester

Ris og ros?

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tilpasse den etter brukernes behov. Ønsker du å gi tilbakemelding på opplevelsen av tjenestetilbudet eller har forslag til forbedringer, ta gjerne kontakt! Kontaktinformasjon øverst på nettsiden.
 
Sist oppdatert den 23.okt.2017


Tips en venn Skriv ut